JAN GABRIEL (* 16. července 1949 Praha) je český surrealistický básník, překladatel autor koláží a publicista.
Vystudoval Střední knihovnickou školu a pracoval jako knihovník, později jako redaktor v několika periodikách. 
Debutoval roku 1973 v brněnském ineditním sborníku Koruna, roku 1974 vydal strojopisně básnickou sbírku Pytel hudby. 
V 70. letech 20. století založil a vydával spolu s básníkem Pavlem Řezníčkem samizdatový sborník Doutník, v němž byly publikovány texty nevydávaných autorů a překlady z francouzštiny. Měl několik samostatných výstav u nás i v zahraničí a účastnil se řady výstav kolektivních. 
Od roku 2000 se podílí na činnosti surrealistické skupiny. Své texty a koláže publikoval v samizdatu (např. Vokno aj.),
v zahraničních časopisech (Le Melog, Camouflage, Le Crecelle noire, Brumes Blondes, aj.) a po roce 1989 v novinách a časopisech mj. Analogon,
Tvar, Host, Literární noviny, Hospodářské noviny, Lidové noviny. Je zastoupen v několika antologiích.